Service Inside

Tired of Reading? Call Now or Guide Books to get the help you deserve.

 • Consultații de specialitate psihiatrie
 • Investigații paraclinice (examen laborator, EEG, EKG)
 • Îngrijire
 • Stabilirea diagnosticului psihiatric
 • Consultație medicină internă
 • Consiliere psihologică, evaluare psihologică clinică, psihoterapie
 • Stomatologie

Tratamente medicamentoase și de recuperare prin:

 • Fizioterapie
 • Cultura fizică medicală
 • Ergoterapie ocupațională (atelier croitorie, tâmplărie, pictură, sculptură, ceramică, olărit, împletit coșuri, etc.)
 • Ludoterapie și terapie de relaxare, informare și cultură (cluburi dotate cu televizoare, bibliotecă, meloterapie)
 • Kinetoterapie

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTERNARE

Serviciile medicale spitaliceşti se acorda pe baza recomandării de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, a medicilor din unităţile de asistenţă medico-sociala care au încheiat convenţii cu casele de asigurări de sănătate.

La internare pacientul trebuie să prezinte obligatoriu următoarele documente:

 1. BILET DE INTERNAREde la medicul de familie sau bilet de internare de la medicul specialist, medici aflaţi în relaţii contractuale cu casa judeţeana de asigurări.
 2. CARTE DE IDENTITATEsau BULETIN.
 3. CARDUL DE SĂNĂTATE.
 4. DOVADA CALITĂȚII DE ASIGURAT:
 • ANGAJAȚI: - Adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurările sociale de sănătate şi precizarea numărului de zile de concediu medical în ultimele 12 luni.
 • PENSIONARICuponul de pensie din ultima lună.
 • ȘOMERI: - Adeverinţă de şomaj sau xerocopie după carnetul de şomaj.
 • PERSOANE FĂRĂ VENIT: - Chitanţă de la casa de asigurări de sănătate, privind plata asigurării medicale sau dovadă de co-asigurat .
 • ELEVI SUB 18 ANI ȘI STUDENȚI: - xerocopie după certificatul de naştere(pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate şi dovada de co-asiguratadeverinţă de la instituţia de învăţământ unde urmează cursurile.

PENTRU PROGRAMĂRI PUTEȚI SĂ NE CONTACTAȚI DE LUNI PÂNĂ VINERI ÎNTRE ORELE 8 ȘI 16 PE URMĂTOARELE NUMERE DE TELEFON:
0266 338 188   SAU   0266 338 189


MULȚUMIM!

 

Income Tax Planning

  View Service