Conf Legii nr. 52/2003 Art. 6. - (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea
administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul
propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către
mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite
proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor
informaţii.

Income Tax Planning

    View Service